Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Egzaminai

Home » Informacija » Egzaminai

2023-2024 M.M.

PUPP tvarkaraščiai

2023–2024 M.M.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir tarpinio patikrinimo tvarkaraščiai

2023-2024 M.M.

Tarpinių patikrinimų tvarkaraštis

2023–2024 M.M.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis ir vykdymo būdas