Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Struktūra ir kontaktai

Home » Struktūra ir kontaktai

Pasvalio r. Vaškų gimnazija

Mokymo kalba – lietuvių.
Mokyklos steigėjas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kodas 188620055,
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT–39143, Pasvalys.
Mokymo forma – dieninė.
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Mokyklos buveinės adresas: Mokyklos g. Nr. 23,  Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.
Kodas 190616053

Kontaktai  telefonai – (8 451) 41 123; ( 8 451) 41 174
Elektroninio pašto adresas – vaskugimnazija@gmail.com
Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.
Mokykloje išduodami išsilavinimo pažymėjimai: brandos atestatas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas.

Administracija

Gimnazijos direktorė
Dalia Remeikienė
Tel. (8 451) 41 174
El.p. daliaremeikiene7@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Jurgita Vaitiekūnienė
Tel. (8 451) 41 123
El. p. jurgita.vaitiekus@gmail.com

Neformaliojo ugdymo organizatorė
Ingrida Beinorienė
Tel. (8 451) 41 123
El. p.  inga.beinoriene@gmail.com

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Svajūnas Šilkūnas
Tel. (8 451) 41 123
El. p.  svajunassilkunas@gmail.com

Buhalterė
Alma Trebienė
Tel. (8 451) 41 174
El.p. vaskum.buh@gmail.com

Raštinės vedėja
Jolita Skliuderienė
Tel. (8 451) 41 123
El. p. vaskugimnazija@gmail.com

Bibliotekininkė
Raminta Ulienė
El. p. vvmbiblioteka@gmail.com