Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Kuo mes saviti

Home » Kuo mes saviti

Kodėl verta mokytis mūsų gimnazijoje?

 

Vaškų gimnazija– moderni, nuolat besimokanti, atvira naujovėms, maksimaliai atskleidžianti individualius vaiko gebėjimus mokykla, teikianti kokybišką ugdymą, atitinkantį šių dienų poreikius.

 

Gimnazijoje stengiamasi rūpintis ne tik žiniomis – čia siekiama sudaryti sąlygas ir kurti tokią aplinką mokiniams, kurioje formuotųsi laisva, aktyvi, kritiškai mąstanti ir siekianti lyderiauti karta.

 

Bendravimas tarp gimnazijos bendruomenės narių yra grįstas pasitikėjimu, gerumu ir nuoširdumu, įsiklausoma į mokinių žodį: vyksta mokinių ir mokytojų dalykiniai pokalbiai, konsultacijos, džiaugiamasi pasiekimais, pažanga, laimėjimais, sprendžiamos iškilusios problemos.

 

Čia svarbus kiekvienas mokinys, tėvas (globėjas, rūpintojas), mokytojas. Daug dėmesio skiriama naujai atvykusiems mokiniams (ypač adaptacijos laikotarpiu) ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams).

 

Gimnazijos administracija nesibodi į ugdymo procesą įtraukti tėvus. Kartu yra sprendžiami aktualiausi gimnazijos veiklos klausimai.

 

Jaukios ir estetiškos gimnazijos vidaus ir išorės erdvės, kabinetai pritaikyti dalykui mokyti. Ugdymo procesas vyksta ne vien gimnazijos patalpose, yra pakankamai daug kitų edukacinių erdvių.

 

Įvairiapusiškai bendradarbiaujama su mūsų partneriais.

 

Mokinių motyvacijai stiprinti vykdomi ilgalaikiai (III klasėje) ir trumpalaikiai projektiniai darbai (mokinys renkasi projekto temą, kuri jam yra aktuali ir patinka).

 

Pavėžėjimas pritaikytas pagal kiekvieno mokinio poreikius.

 

Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi savo gimnazija. Ji visada laukia sugrįžtančių buvusių mokinių, džiaugiasi Jų pasiekimais, prasmingais darbais.