Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Istorija

Home » Istorija

Dar vyskupui M. Valančiui paskatinus, 1853 m. Vaškuose buvo įkurta parapijinė mokykla, kurią lankė 28 mokiniai.  Po 1863–1864 m. sukilimo ji buvo uždaryta. Veikė daraktorių mokyklos. Mokytojos E. Avižonytės-Jasiukaitienės pastangomis nuo 1909 m. neoficialiai veikė lietuviška mokykla, kuri tos pačios mokytojos iniciatyva, gavus caro  valdžios leidimą, 1912 m. tapo oficialia Vaškų pradžios mokykla. Todėl 1912 m. yra laikomi mokyklos įkūrimo metais.

1928 m. kovo 15 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 74 Vaškų pradžios mokykla pavadinta Simono Daukanto vardu. 1934 m. mokyklos vadovo P. Kučo pastangomis 1934 m. duris atveria naujas pradinės mokyklos pastatas. Nuo 1935 m. šalia pradinės mokyklos įsteigti V ir VI skyriai. Tuo pačiu metu įsteigtas ir 4-ių skyrių komplektas žydų tautybės vaikams.

Tarpukario laikotarpiu mokyklos mokinių ir mokytojų kolektyvas aktyviai dalyvavo „Ateitininkų“ organizacijos judėjime, rengė viešus renginius, spektaklius.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo represijos. Ištremta mokytoja M. Šimulionienė su šeima, nukentėjo ir moksleiviai, dauguma jų – ūkininkų vaikai. 1941 m. Bolševikai traukdamiesi iš Lietuvos sušaudė Vaškų mokyklos vedėją S. Gutauską. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu persekioti mokytojai P. Kalpokas, B. Balzarevičiūtė, priversti palikti mokyklą bei pasitraukti mokytojai M. Paštukienė,  J. B. Čepai.

1944 m. šalia veikiančios pradinės mokyklos Eduardas Žilys įkūrė progimnaziją. 1949/50 m. m. mokykla buvo reorganizuota į septynmetę, o 1951/52 m. m. – į vidurinę mokyklą.

1963 m. prie senosios mokyklos buvo pastatytas priestatas, o 1975 m. išaugo dar vienas,  gerokai erdvesnis su didžiule sporto sale ir valgykla, šalia – 80 vietų bendrabutis.

2000 m. mokykla sėkmingai perėjo prie profilinio mokymo, tais pačiais metais mokykloje įsteigta priešmokyklinė ugdymo grupė. Prasidėjus rajono mokyklų tinklo pertvarkai, 2004 m. prie mokyklos prijungta Grūžių pagrindinė mokykla, kuri 2012 m. reorganizuota į Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pradinio ugdymo skyrių, ir Nairių pradinė mokykla, kuri 2009 m. uždaryta.

2004 m. mokykloje įsteigtas suaugusiųjų mokymo centro Vaškų konsultacinis punktas, kuris veikė iki 2014 m.

2008 m. buvęs mokyklos bendrabutis renovuotas į pradinio ugdymo ir technologijų klases.

2012 m. mokykla šventė 100 metų jubiliejų.

1956-2014 m. mokykla į savarankišką gyvenimą išleido 1092 abiturientą.

Mokyklos vadovai. Pradinė mokykla: P. Kučas (manoma nuo 1928 m.), J. Cieška (1936-1939 m.), S. Gutauskas (1939-1941 m.), A. Oškinis (1941-1949 m.). Progimnazija: E. Žilys (1944-1950 m.). Vidurinė mokykla: P. Petkevičius (1950-1952 m), K. Pukenis (1952-1954 m.), B. Kuprinskas (1954-1955 m.), P. Juozaitis (1955 m.), I. Jutus (1955-1957 m.), P. Juozaitis (1957-1961 m.) , A. Veidaitė (1961-1963m.), A. Meiliūnienė (1963-1965 m.), A. Tučas ( 1965-1973 m.), H. Gertas (1973-1992 m.), D. Remeikienė (nuo 1992m.).

Mokykloje mokytojavo mokytojai poliglotai: Lietuvių k. ir literatūros mokytojas, rašęs istorinius, grožinės literatūros kūrinius Antanas Gruzdas, žinomas kaip „vaikščiojanti enciklopedija“, vertėjas, anglų k. mokytojas Jonas Kazėnas.

Mokykla didžiuojasi savo mokiniais, kurie gali būti šiandieninio jaunimo pavyzdžiai. Tai matematikai: akademikas B. Grigelionis, docentas A. Apynis, docentas S. Grigelionis, žymūs medikai: L. A. Steponavičiūtė-Vaicekavičienė, V. Venslovaitė-Bružienė, T. Zikaras, tiltų statybos inžinierius V. J. Jankauskas.

Nuo 2000 m. mokykla dalyvauja P. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo remiame projekte „Vaškų jaunimui – XXI amžiaus perspektyvą“, kituose rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose: projektas su Švedijos Giotenės komunos mokyklomis „Saugi mokykla“, Dr. Jono Kazicko projektai, kuriant mokyklą kaip informacinę bendruomenę, VIPT-o projektas.

Respublikiniai konkursai, varžybos, dalyviai ir prizininkai. 1953-1987 m. mokyklos moksleiviai dalyvavo jaunučių, jaunių turizmo šventėse, sąskrydžiuose (vad. mokyt. A. Valančienė), 1987 m. lietuvių liaudies šokių jaunimo kolektyvas dalyvavo respublikinėje dainų šventėje (vad. mokyt. A. Valančienė), 1997 m. vaikų choras (vad. D. Garlauskienės), 1986 m. J. Meiliūnaitė, 1991 m. I. Grigelionytė dalyvavo respublikiniame „Dainų dainelės“ konkurse (vad. mokyt. D. Garlauskienė), 1986 m. S. Juozapavičiūtė apdovanota už dalyvavimą respublikinėje savos kūrybos šventėje (mokyt. D. Anilionienė), 1996 m. jaunieji kraštotyrininkai dalyvavo respublikinėje kraštotyros parodoje (mokyt. J. Vaitiekūnienė), respublikiniai dailės konkursai įvertino mokinius R. Tuominį (1986 m.), I. Genelytę (1985 m.), R. Dovidonį (1995-1996-1997 m.), I. Magelinskaitę (1997 m.), M. Orlas (2004-2006 m.) (mokyt. A. Grigalionis, R. Šlekienė).

Respublikinių kūno kultūros renginių ir varžybų prizininkai:

Ilekytė (1974 m. kroso 500 m. Respublikos čempionė), 1982 m. moksleivės – kaimo mokyklų kolektyvinių rankinio varžybų čempionės (mokyt. B. Kvedaraitė), Kęstutis ir Virginijus Mačėnai – daugkartiniai respublikinių varžybų dalyviai ir prizininkai, G. Kukuris 1997 m. Lietuvos vaikų lengvosios atletikos čempionas (šuolyje į tolį), 2003 m. D. Šopis, T. Račkauskas, E. ir E. Jonkai užėmė II-ąją vietą kaimo mokyklų 3×3 krepšinio turnyre.

1955-1997 m. m. mokiniai aukso medalininkai. 1960-1961 m. m. V. Šimoliūnaitė, 1967-1968 m. m. B. Mažuknaitė, 1981-1982 m. m. D. Vegytė, B. Maskoliūnas, 1985-1986 m. m. S. Juozapavičiūtė.

1955-1997 m. m. mokiniai sidabro medalininkai. 1955-1956 m. m. L. Steponavičiūtė, 1959-1960 m. m. A. Vaičiulis, 1960-1961 m. m. T. Zikaras, 1985-1986 m. m. V. Černas, 1988-1989 m. m. R. Plačiakytė, 1989-1990 m. m. A. Morkūnaitė, G. Strelčiūnaitė. Baigė mokyklą su pagyrimu 1996-1997 m. m. J. Vegytė.

2015 m. balandžio 1 d. Vaškų vidurinė mokykla tapo Vaškų gimnazija.

Mokinių kaita:

2007 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų vidurinę mokyklą  susirinko 346 mokiniai ir 48 mokytojai.

2009 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų vidurinę mokyklą  susirinko 330 mokinių ir 46 mokytojai.

2013 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų vidurinę mokyklą  susirinko 277 mokiniai ir 34 mokytojai.

2014 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų vidurinę mokyklą  susirinko 260 mokinių ir 33 mokytojai.

2015 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų gimnaziją susirinko 256 mokiniai ir 35 mokytojai.

2016 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų gimnaziją susirinko 250 mokinių ir 31 mokytojas. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje atidarytas Ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurį lanko 20 vaikų.

2017 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų gimnaziją susirinko 254 mokiniai ir 26 ikimokyklinio ugdymo vaikai.

2018 m. rugsėjo 1 d. į Vaškų gimnaziją susirinko 239 mokiniai ir 18 ikimokyklinio ugdymo vaikų. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. prie gimnazijos prijungtas Tetirvinų ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurį lanko 15 vaikų.

2019 m. rugsėjo 2 d. į Vaškų gimnaziją susirinko 221 mokinys ir 20 ikimokyklinio ugdymo vaikų. Tetirvinų ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko 13 vaikų.