Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Specialistų veikla

Home » Pagalba mokiniui, tėvams » Specialistų veikla

Socialinio pedagogo veikla

Logopedo, specialiojo pedagogo veikla

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Mokytojo padėjėjo veikla

 

Mokinių mokymosi stiliai