Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Mokinių konsultavimas

Home » Pagalba mokiniui, tėvams » Mokinių konsultavimas

2021-2022 M.M.

5–8, I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ KONSULTACIJŲ LAIKO GRAFIKAS

2021 M. SPALIO 18 D. – GRUODŽIO 23 D.

KONSULTACIJŲ, SKIRTŲ 1-4, 5-8, I-IV KLASIŲ MOKINIAMS COVID-19 PANDEMIJOS METU MOKYMOSI PRARADIMAMS SUMAŽINTI GRAFIKAS

2023 M.

VAŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZUOJANT KONSULTACIJAS TVARKOS APRAŠAS