Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Mokytojai

Home » Struktūra ir kontaktai » Mokytojai
Eil. Nr. Pavardė, vardas Išsilavinimas Mokomasis dalykas Pareigos Kvalifikacijos kategorija
1. Aniūnienė  Eglė Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
2. Balčiūnienė Dalia Aukštasis Tikyba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
3. Beinorienė Ingrida Aukštasis Informacinės  technologijos, ekonomika Mokytoja Vyresnioji mokytoja
4. Bielskienė Rima Aukštasis Logopedija Logopedė Vyresnioji logopedė
5. Butėnienė Nida Aukštasis Matematika Mokytoja Mokytoja metodininkė
6. Čypienė Rita Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra, rusų kalba
Mokytoja Vyresnioji mokytoja
7. Gaigalienė Vilma Aukštasis Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
8. Grigaliūnienė Asta Aukštasis Muzika Mokytoja Vyresnioji mokytoja
9. Jasėnienė Rima Aukštasis Biologija, etika Mokytoja Mokytoja metodininkė
10. Mainionytė Ingrida
Aukštasis Logopedija Vyresnioji logopedė
11. Mockūnas Leonas Aukštasis Fizika Mokytojas Vyresnysis mokytojas
12. Lauksėdienė Inga Aukštasis Matematika Mokytoja Mokytoja metodininkė
13. Lipinskienė Vaida Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja Vyresnioji mokytoja
14. Lungienė Birutė Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Lungis Egidijus Aukštasis Fizinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
16. Macaitienė Ona Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
17. Paušienė Jurgita Aukštasis Chemija Mokytoja Mokytoja metodininkė
18. Prakopienė Kristina Aukštasis Logopedija, specialioji pedagogika, psichologija, prancūzų k. Specialioji pedagogė-logopedė Metodininkė
19. Račkauskienė Inga Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
20. Račkauskas Virginijus Aukštasis Fizinis ugdymas,technologijos Mokytojas Vyresnysis mokytojas
21. Remeikienė Dalia Aukštasis Istorija Direktorė Mokytoja
22. Magelinskienė Nijolė
Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Simonaitienė Rasa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
24. Stankevičiūtė Jolanta Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Mokytoja metodininkė
25. Strelčiūnienė Renata Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
26. Šlekienė Regina Aukštasis Dailė, technologijos Mokytoja Vyresnioji mokytoja
27. Tuominienė Larisa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Mokytoja
28. Tuskėnienė Ingrida Aukštasis Socialinė pedagogika, gyvenimo įgūdžių programa Socialinė pedagogė
29. Vaitiekūnienė Jurgita Aukštasis Istorija Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Mokytoja metodininkė
30. Vaitiekūnas Arvydas Aukštasis Geografija, technologijos Mokytojas Vyresnysis mokytojas
31. Aušra Martinaitytė-Matuzienė Vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojas
32. Roma Jakubonienė Aukštasis Istorijos mokytoja Mokytoja Mokytoja metodininkė
33. Rožėnienė Aušra Aukštasis Specialioji pedagogika Vyresnioji specialioji pedagogė, vyresnioji mokytoja