Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Vizija, misija

Home » Vizija, misija

VIZIJA
Vaškų gimnazija – atvira kaitai, inovatyvi, besimokanti bendruomenė, teikianti kokybišką ugdymą nuolat atnaujinamose, ugdymui pritaikytose edukacinėse aplinkose.

 

MISIJA

Gimnazijos paskirtis – teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kurti įvairiapusei saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus ir poreikius, parengti mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.