Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Parama

Home » Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems: mokinių tėveliams, mokytojams, buvusiems mokiniams ir kitiems rėmėjams už 2020 metais gimnazijai suteiktą finansinę paramą 1-2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, at­nau­jinant ir modernizuojant edukacines ir mokymo(-si) aplinkas, stiprinant gimnazijos materialinę bazę.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2021 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokiniams ir padės atnaujinti bei modernizuoti gimnaziją.

Šiais metais, norint paremti gimnaziją 1 arba 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia deklaruoti pajamas už 2020 metus (forma GPM308). Tik deklaravus pajamas bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 1 arba 2 procentų sumos pervedimo gimnazijai. Pajamų deklaracijas už 2020 metus reikia užpildyti ir pateikti iki 2021 metų gegužės 1 dienos.

Norint skirti pajamų mokesčio dalį Vaškų gimnazijai, Jums reikia užpildyti prašymo formą FR0512

Gavėjo identifikacinis numeris ( kodas) – 190616053

Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1.00 arba 2.00

Mokestinis laikotarpis – 2020 metai

 

Prašymo formą užpildyti ir pateikti galima:

  1. Elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos adresu http://deklaravimas.vmi.lt/
  2. Užpildytą ir atspausdintą formą pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui adresu Stoties g. 18, Pasvalys

Pildymo pavyzdys FR0512

Kilus klausimams dėl formos pildymo ir pateikimo, prašome kreiptis į gimnazijos raštinę arba  tel.: (8 451) 41123.

Dėkojame už paramą gimnazijai.