Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Kokybės krepšelis

Home » Kokybės krepšelis

 

Vaškų gimnazijos bendruomenė 2020-2022 metais dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“. Parengtas dviejų metų Gimnazijos tobulinimo planas, kurio tikslas siekti asmeninės mokinio pažangos gerinant pamokos kokybę. Tam tikslui įgyvendinti pedagogai tobulins aktyviųjų mokymo metodų taikymo pamokoje kompetencijas, įtrauks skirtingų gebėjimų mokinius į aktyvų mokymą(si) pamokoje ir optimaliai naudos mokymo(si) aplinkas. Mokytojai pasinaudos galimybe tobulinti asmeninį meistriškumą. Įgyta patirtis padės motyvuoti mokinius aktyviai mokytis. Tikimės, kad mokinių pažangumas didės, mokiniai per aktualizuoto ugdymo turinį patirs mokymo(si) sėkmę.

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

bibliotekaDOKUMENTAI:

 

 

1.  VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

2. KK LYDERIŲ PROGRAMA

3. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS UŽ 2020-2021 M.M.

4. VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA

5. VEIKLOS TOBULINIMO PLANO PATIKSLINIMAS

6. KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE

ATASKAITOS:

 

pagalbaVEIKLA:

 

  1. PAMOKOS PLANAVIMAS
  2. KAIP TINKAMAI PARINKTI BENDRADARBIAVIMO METODĄ?
  3. BENDRADARBIAVIMO METODŲ MOKYMASIS „KOLEGA KOLEGAI“
  4. „KOLEGA KOLEGAI“ 2022 M. KOVAS-BALANDIS
  5. AKTYVUS MOKYMAS(IS) TAIKANT PAMOKOSE BENDRADARBIAVIMO STRATEGIJAS
  6. KK MOKYMŲ REFLEKSIJA „TIK 10 ŽINGSNIŲ“
  7. „BENDRADARBIAVIMO STRATEGIJOS – ĮTRAUKIANTYSIS MOKYMAS(IS) MOKINIO PAŽANGAI PASIEKTI“